Zbori krajanov

slide8

Od ponedeljka, 24. novembra 2014, dalje bo Mestna skupnosti Šentjur organizirala zbore krajanov, in sicer v:

I. ČETRTI, ki zajema: Ljubljansko cesto, Ulico Dušana Kvedra h. št. 5 do 14, 19 do 20, 23 do 27, 30, 33 do 36, 38 do 40 in 44, Cesto Valentina Orožna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-8d, 9-12 in 17, Na Livadi , Drofenikovo ulico in Cesto Leona Dobrotinška od h.š. 1 do 8 (podvoza), ki bo v ponedeljek, 24. novembra 2014 ob 17.00 uri v veliki dvorani Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur;

II. ČETRTI, ki zajema: Cesto Kozjanskega odreda h. št. 1 do 25, Cesto na kmetijsko šolo, Prešernovo ulica 11 do 34, Trubarjevo ulico, Na Razgled, Kolodvorsko ulico, Ulico Blaža Kocena, Ulico I. celjske čete, Ulico Matije Gubca, Ulico Toneta Seliškarja in Ulico Tončke Čečeve, ki bo v ponedeljek, 24. novembra 2014 ob 19.00 uri v veliki dvorani Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur;

III. ČETRTI, ki zajema: Cesto Miloša Zidanška, Na lipico, Pešnica, Ulico talcev, Lokarje h. št. 17a do 20a in Podgrad h. št. 9 do 10a, ki bo v torek, 25. novembra 2014 ob 17.00 uri v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Šentjur, Ulica A. M. Slomška 2, Šentjur;

IV. ČETRTI, ki zajema: Benjaminovo ulico, Pod rebrami, Ulico skladateljev Ipavcev, Na tičnico, Pod vrbco, Svetinovo ulico, Ulico A. M. Slomška, Ulico Dušana Kvedra h. št. 15, 17, 18, 21, 22, 28, 31, 32, 37 in 41, Prešernovo ulico h. št. 1 do 10, Ulico Franja Vrunča in Liškovo ulico, ki bo v torek, 25. novembra 2014ob 19.00 uri v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Šentjur, Ulica A. M. Slomška 2, Šentjur;

V. ČETRTI, ki zajema: Ripšlovo ulico, Zvezdno ulico, Hruševec h. št. 37 do 43a, Cankarjevo ulico, Cesto Leona Dobrotinška h. št. 10 do 20, Cesto na brdo, Gajstovo pot, Jerinovo ulico, Maistrovo ulico, Romihovo ulico, Ulico Franja Malgaja, Ulico Franja Žagarja, Ulico II. bataljona, Vrtno ulico, Industrijsko ulico, Obrtno ulico in Lesno ulico, ki bo v sredo, 26. novembra 2014 ob 18.00 uri v jedilnici Osnovne šole Hruševec, Gajstova pot 2a, Šentjur;

VI. PRIMESTNI ČETRTI, ki zajema naselji Kameno in Botričnica, ki bo v nedeljo, 30. novembra 2014 ob 10.00 uri v stari hiši Cehner, Botričnica 30, Šentjur.

Dnevni red zbora krajanov:
1. Otvoritev zbora.
2. Priprava investicijskega programa v Mestni skupnosti Šentjur za leti 2015 in 2016.
3. Razno.

Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo,