Vabilo na 1. sejo Sveta MS Šentjur

Sklicujem prvo konstitutivno sejo sveta Mestne skupnosti Šentjur, ki bo v četrtek, 6. novembra 2014 ob 20.00 uri v učilnici I-desno, II. nadstropje, Občine Šentjur, vhod Mestni trg 5, Šentjur.

 

Za sejo predlagam sledeči dnevni red:

1.   Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti novoizvoljenih članov sveta Mestne skupnosti Šentjur in sklepčnosti
2.   Poročilo Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev v svet Mestne skupnosti Šentjur
3.   Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta Mestne skupnosti Šentjur
4.   Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta Mestne skupnosti Šentjur
5.   Izvolitev predsednika sveta Mestne skupnosti Šentjur
6.   Izvolitev podpredsednika sveta Mestne skupnosti Šentjur
7.   Razno.
Novoizvoljeni člani se izkažejo s potrdilom o izvolitvi in osebnim dokumentom, zato vas naprošam, da oboje prinesete s sabo.

Vabljene vljudno prosim, da se seje zagotovo udeležite.

S spoštovanjem in lep pozdrav.

 

Jože ŠTIGLIC,
predsednik Sveta
Mestne skupnosti Šentjur

Zapisnik 1. seje