Vabilo na 2. sejo Sveta MS Šentjur

Sklicujem 2. sejo sveta Mestne skupnosti Šentjur, ki bo v torek, 16. decembra 2014 ob 18.00 uri v Gostišču Bohorč, Ulica Dušana Kvedra 44, Šentjur.

 

Za sejo predlagam sledeči dnevni red:

  1. Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika in poročilo o sprejetih sklepih 1. konstruktivne seje.
  3. Poročilo predsednika MSŠ o delu med sejama.
  4. Imenovanje predsednikov Četrti in komisij Mestnega sveta.
  5. Pobude in vprašanja svetnikov.
  6. Razno.

Vabljene vljudno prosim, da se seje zagotovo udeležite.

V priponki vam pošiljam statut MSŠ. Na osnovi 7. člena se bodo imenovali predsedniki Četrti in 15. člena Komisije MSŠ. Prosim, da se člani Sveta dogovorite o predsedovanju četrti.

 

Po končani seji bo druženje in zaključek dela SMSŠ v letu 2014.

Na druženje bodo povabljeni župan mag. Marko DIACI, podžupan Robert POLNAR, direktor Občinske uprave Jože PALČNIK in Jernej TISEL.

 

S spoštovanjem in lep pozdrav.

Jure RAZTOČNIK l.r.,
predsednik Sveta Mestne skupnosti Šentjur

 

Zapisnik 2. seje