Vabilo na 3. sejo Sveta MS Šentjur

Sklicujem 3. sejo sveta Mestne skupnosti Šentjur, ki bo v torek, 3. marca 2015 ob 18.00 uri veliki učilnici Občine Šentjur,II. nadstropje, vhod Mestni trg 5, Šentjur .

.Za sejo predlagam sledeči dnevni red:

1.   Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.
2.   Potrditev zapisnika in poročilo o sprejetih sklepih 2. redne seje.
3.   Poročilo o aktivnostih med 2. in 3. sejo.
4.   Poročilo o Zaključnem računu in poslovnem poročilu MS Šentjur za leto 2014.
5.   Obravnava finančnega načrta Mestne skupnosti Šentjur za leti 2015 in 2016.
6.   Plan investicij MS Šentjur za leti 2015 in 2016.
7.   Obvestilo o pripravah na XXV. ŠentJurjevo 2015.
8.   Pobude in vprašanja svetnikov.
9.   Razno.

Vabljene vljudno prosim, da se seje zagotovo udeležite.

S spoštovanjem in lep pozdrav.

Jure RAZTOČNIK l.r.,
predsednik Sveta
Mestne skupnosti Šentjur

 

Zapisnik 3. seje