Vabilo na 4. sejo Sveta MS Šentjur

Sklicujem 4. sejo sveta Mestne skupnosti Šentjur, ki bo v četrtek, 18. junija 2015 ob 19.00 uri na Klubu FELICE, Tratna pri Grobelnem 35, 3231 Grobelno.

 

Za sejo predlagam sledeči dnevni red:

1.   Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.
2.   Potrditev zapisnika in poročilo o sprejetih sklepih 3. redne seje.
3.   Poročilo o aktivnostih med 3. in 4. sejo.
4.   Obvestilo o izvedbi 25. ŠentJurjevo 2015.
5.   Pobude in vprašanja svetnikov.
6.   Razno.
Vabljene vljudno prosim, da se seje zagotovo udeležite.

V četrtek, 18. junija 2015 se zberemo ob 18.30 na parkirišču za Občino, od koder bo organiziran prevoz na lokacijo sestanka. Po sestanku se bomo družili ob okusnem »roštilju« in domači pijači. Za povratek bo organiziran prevoz.

 

S spoštovanjem in lep pozdrav.

 

Jure RAZTOČNIK l.r.,
predsednik Sveta
Mestne skupnosti Šentjur

 

Zapisnik 4. seje