Vabilo na 5. sejo Sveta MS Šentjur

Sklicujem 5. sejo sveta Mestne skupnosti Šentjur, ki bo v torek, 22. septembra 2015 ob 18.00 uri pri VULKANIZACIJI MULEJ Dejan Mulej s.p., Ulica Tončke Čečeve 17, 3230 Šentjur.

 

Za sejo predlagam sledeči dnevni red:

1.   Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.
2.   Potrditev zapisnika in poročilo o sprejetih sklepih 4. redne seje.
3.   Poročilo o aktivnostih med 4. in 5. sejo.
4.   Pregled investicij v Mestni skupnosti Šentjur v letu 2015.
5.   Pobude in vprašanja svetnikov.
6.   Razno.
Vabljene vljudno prosim, da se seje zagotovo udeležite.

Prosim vas, da do petka, dne 18. septembra 2015, potrdite tajniku Gorazdu (041 651 773) udeležbo na seji.

 

S spoštovanjem in lep pozdrav.

 

Jure RAZTOČNIK l.r.,
predsednik Sveta
Mestne skupnosti Šentjur

 

Zapisnik 5. seje