Vabilo na 6. sejo Sveta MS Šentjur

Sklicujem 6. sejo sveta Mestne skupnosti Šentjur, ki bo v torek, 22. decembra 2015 ob 18.00 uri v Gostišču Bohorč, Ulica Dušana Kvedra 44, Šentjur.

 

Za sejo predlagam sledeči dnevni red:

1.   Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.
2.   Potrditev zapisnika in poročilo o sprejetih sklepih 5. redne seje sveta MS Šentjur..
3.   Poročilo predsednika MSŠ o delu med sejama.
4.   Pobude in vprašanja svetnikov.
5.   Razno.
Vabljene vljudno prosim, da se seje zagotovo udeležite.

 

Po končani seji bo druženje in zaključek dela sveta MS Šentjur v letu 2015.

Na druženje bodo povabljeni župan mag. Marko DIACI, podžupan Robert POLNAR, direktor Občinske uprave Jože PALČNIK in člani sveta Krajevne skupnosti Šentjur – Rifnik.

 

S spoštovanjem in lep pozdrav.

 
Jure RAZTOČNIK l.r.,
predsednik Sveta
Mestne skupnosti Šentjur